Kaip naudotis?

KPEPIS
Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema

Turinys


1. Perskaitykite pirmiausia

1.1. KPEPIS funkcijos
1.2. Instrukcijos paskirtis
1.3. Terminai apibrėžimai ir sutrumpinimai
1.4. Naudojami susitarimai

2. Bendri darbo su KPEPIS principai

2.1. Pagrindinis langas.

3. Vartotojo paskyra

3.1. Paskyros sukūrimas
3.2. Prisijungimas prie sistemos
3.3. Paskyros informacijos redagavimas

4. Prašymų pildymas

5. Prašymų stebėjimas

 

1. Perskaitykite pirmiausia

1.1. KPEPIS funkcijos

1. priimti fizinių asmenų arba juridinių asmenų įgaliotų fizinių asmenų teikiamus duomenis ir dokumentus;
2. teikti su elektroninėmis paslaugomis susijusią informaciją;
3. išduoti su nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga susijusius dokumentus;
4. priimti fizinių ir juridinių asmenų nuotoliniu būdu teikiamus pranešimus apie galimai padarytus pažeidimus nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos srityje;
5. teikti duomenis apie nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą.

1.2. Instrukcijos paskirtis

Šis dokumentas yra skirtas fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti Kultūros paveldo departamento teikiamas paslaugas.

Naudotojo instrukcija pataria skaitytojams kaip naudotis Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacine sistema, toliau KPEPIS. Šiame dokumente pateikiamos instrukcijos, kaip naudojantis specifinėmis funkcijomis atlikti užduotis, reikalingas veiklos tikslų įgyvendinimui.

1.3. Terminai apibrėžimai ir sutrumpinimai

Žemiau pateiktoje lentelėje yra aprašomi dokumente naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai (žr. Lentelė 1)

Lentelė 1 Sąvokos ir sutrumpinimai

Sąvoka ar sutrumpinimas

Paaiškinimas

KPEPIS

Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema.

Paslaugų tiekėjas

Kultūros paveldo departamento paslaugų tiekėjas.

Paslaugų sąrašas

Kultūros paveldo departamento tiekiamų paslaugų sąrašas

Pildomas prašymas

Prašymas, kurio būsena „Naujas“ – yra pateiktas paslaugų tiekėjui, tačiau nepradėtas vykdyti.

Vykdomas prašymas

Prašymas, kuris yra apdorojamas paslaugų tiekėjo.

Įvykdytas prašymas

Prašymas pagal kuri yra suteikta paslauga.

 

1.4. Naudojami susitarimai

Lengvesniam dokumento skaitymui ir supratimui jame naudojami tokie susitarimai:

1. Mygtukų bei nuorodų pavadinimai. Mygtukų ir nuorodų pavadinimai rašomi laužtiniuose skliaustuose, pavyzdžiui: Paspauskite [Prisijungti].
2. Įvesti. Sąvoka įvesti šioje instrukcijoje reiškia, kad Jūs naudojant klaviatūrą galite užregistruoti informaciją.
3. Laukų pavadinimai. Sąvoka laukas šioje instrukcijoje naudojama ekrano sritims, kuriose įvedate informaciją. Laukų pavadinimai šioje instrukcijoje yra tokie, kokie jie yra rodomi ekrane.
4. Įvedami simboliai. Informacija, kurią Jūs surenkate klaviatūra yra pateikiama taip, kaip parodyta pavyzdyje: Įveskite ‘Neaiškiai užpildytas asmens kodas’ dokumento atmetimo priežastyje.

  2. Bendri darbo su KPEPIS principai

2.1. Pagrindinis langas

Prisijungus internete adresu www.kpepis.lt, Jums yra atidaromas pagrindinis Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) langas (žr. Pav. 1). Jame yra išskirtos kelios funkcinės zonos, skirtos patogiam sistemos naudojimui. Pagrindinį langą sudaro meniu punktai, susieti su tam tikrais veiksmais. Konkretus meniu punktas pasirenkamas spustelėjus jį pele.

 1

Pav. 1 Pagrindinis KPEPIS langas

 

Kol neatliktas naudotojo autorizavimas visa informacija pateikiama KPEPIS yra viešai prieinama.

Viršutinėje lango dalyje yra pateikiamas prisijungimo bei paskyros sukūrimo meniu, žr. Pav. 2 . Atitinkamą funkciją galite pasirinkti paspaudus mygtuką [Prisijungti] arba [Sukurti naują paskyrą]. Kaip pasinaudoti šiomis funkcijomis skaitykite 3 skyriuje.

undefined

Pav. 2 Prisijungimo bei paskyros sukūrimo meniu

 Pagalbinių įrankių juostoje (žr. Pav. 3 ) randasi meniu punktai, skirti portalo nustatymams bei informacijos paieškai. Žemiau pateikta kiekvieno mygtuko paskirtis:

undefined - mygtukų pagalba galima perjungti portalo kalbą;

undefined - galimybė nusiųsti el. laišką;

undefined - informacija neįgaliesiems;

undefined - svetainės struktūra;

undefined - langas skirtas paieškos frazei įvesti. Po įvedimo spaudžiamas paieškos ženklas.

undefined

Pav. 3 Pagalbinių įrankių juosta

 Kairėje KPEPIS pusėje yra pateiktas meniu: prašymams valdyti, informacijai apie KPEPIS naudojimą gauti, skelbiamoms naujienoms peržiūrėti, žr. Pav. 4.

undefined
Pav. 4 Paslaugų valdymo meniu

KPEPIS paslaugų sąraše yra pateikiami meniu punktai teikiamoms paslaugoms gauti, žr. Pav. 5.

Pav. 5 KPEPIS teikiamos paslaugos

Apatinėje pagrindinio lango pusėje yra pateikiami paslaugų tekėjo kontaktai, žr. Pav. 6.

undefined

Pav. 6 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kontaktai

3. Vartotojo paskyra

3.1 Paskyros sukūrimas

Prisijungus internete adresu www.kpepis.lt, Jums yra atidaromas pagrindinis Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) langas (žr. Pav. 1). Jame yra išskirtos kelios funkcinės zonos, skirtos patogiam sistemos naudojimui. Pagrindinį langą sudaro meniu punktai, susieti su tam tikrais veiksmais. Konkretus meniu punktas pasirenkamas spustelėjus jį pele.

undefined

Pav. 7 Paskyros sukūrimo forma

Atidarytoje paskyros formoje pasirinkite paskyros tipą [Fizinis asmuo] arba [Juridinis asmuo], paspaudus ant reikiamo pasirinkimo apskritimo, žr. Pav. 7. Toliau reikalinga užpildyti formą asmenine informacija, t.y

1. Vardas;
2. Pavardė;
3. Asmens kodas;
4. Gimimo data;
5. El.pašto adresas;
6. Telefonas;
7. Šalis;
8. Regionas;
9. Miestas;
10. Gatvė;
11. Pašto kodas.

Po visų duomenų užpildymo spaudžiamas mygtukas [Sukurti paskyrą]. Vartotojo duomenis yra siunčiami KPEPIS sistemos administratoriui, kur yra patikrinami bei patvirtinami. Po paskyros patvirtinimo vartotojui yra išsiunčiamas el. laiškas su prisijungimo duomenimis.

 3.2. Prisijungimas prie sistemos 

Vartotojų patogumui prie KPEPIS sistemos yra galimybė jungtis dviem būdais: per Elektroninės valdžios vartus arba su prisijungimo duomenimis, žr. Pav. 8.

Turint prisijungimo duomenys (juos pateikia KPEPIS administratorius, sukūrus paskyrą, kaip buvo minėta 3.1 skyriuje), vartotojų prisijungimas vyksta „Prisijungti KPEPIS priemonėmis“ srityje, įvedus El. pašto adresą, slaptažodį ir paspaudus [Prisijungti]. Pamiršus prisijungimo slaptažodį spausti nuorodą [Priminti slaptažodį].

undefined

Pav. 8 Vartotojų prisijungimo meniu

Vartotojas turintis atitinkamas priemones gali jungtis prie KPEPIS per Elektroninės valdžios vartus, spaudžiant [Elektroninės valdžios vartai]. Atidaromas Elektroninių vartų prisijungimų langas, žr. Pav. 9, prisijungimo būdą parenka pats vartotojas atsižvelgiant į turimas prisijungimo priemones. Sėkmingai prisijungus vartotojas sugrąžinamas į KPEPIS sistemą, kurioje reikalaujama papildyti „Paskyros formą“. Įvedus informaciją, spaudžiama [Sukurti paskyrą].

undefined

Pav. 9 Prisijungimas per Elektroninės valdžios vartus

3.3. Paskyros informacijos redagavimas

Norint paredaguoti Asmeninę informaciją, pvz. pakeisti slaptažodį arba kontaktinę informaciją reikia paspausti mygtuką [Mano paskyra],žr. Pav. 10.

 

undefined

Pav. 10 Paskyros redagavimo mygtukas

Atidarytoje formoje (žr. Pav. 11) yra pateikiami asmens duomenys ir slaptažodžio keitimo laukai. Pakoregavus informaciją būtina paspausti [Išsaugoti]. Duomenys pilkame fone negali būti redaguojami.

undefined

Pav. 11 Asmens duomenų forma

4. Prašymų pildymas

Norint pateikti prašymą Kultūros paveldo departamento paslaugoms gauti reikia paslaugų srities meniu (žr. Pav. 5) paspausti reikiamos paslaugos nuorodos mygtuką, pvz.: [Prašymas sudaryti nekilnojamo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartį] nuorodą, (žr. Pav. 12). Užvedus pelės žymeklį meniu punktas bus paryškintas oranžinę spalva.

undefined

Pav. 12 Paslaugos meniu punktas

Po paspaudimo atsidaro papildomas meniu, žr. Pav. 13. Su prašymų formomis. Tam, kad atidaryti formą spaudžiama nuoroda, pvz.: [Prašymas skirti kompensaciją už privačios nuosavybės tvarkomųjų paveldo saugos darbų išlaidas] ir mygtukas [Pildyti naują prašymą], žr. Pav. 13.

Pav. 13 Prašymo formos

Atidarytoje prašymo pildymo formoje reikalinga įvesti prašymo informaciją, žr. Pav. 14.

Pav. 14 Prašymo pildymo forma (1)

Prašymas yra užpildomas atitinkama informacija, atsižvelgiant į laukų pavadinimus, bei paaiškinimais po jais:

Laukas „Kultūros vertybė“ – nurodomas vertybės kodas pagal KVR registrą.

Laukas „Kultūros vertybės adresas“ – užpildomas automatiškai pagal nurodytą kultūros vertybę iš KVR adresų registro. Laukas neredaguojamas.

Laukas „Savivaldybė“ – užpildomas iš KVR adresų registro, jei prie kultūros vertybės yra įvesta ši informacija. Laukas redaguojamas, galima pasirinkti kitą savivaldybę iš sąrašo, tačiau tada yra išvalomas laukas „Kultūros vertybė“, jei pakeičiama gauta informacija iš KVR adresų registro. Laukas privalomas.

Laukas „Miestas/Gyvenvietė“ – užpildomas iš KVR adresų registro, jei prie kultūros vertybės yra įvesta ši informacija. Laukas redaguojamas, galima pasirinkti kitą miestą iš sąrašo, tačiau tada yra išvalomas laukas „Kultūros vertybė“, jei pakeičiama gauta informacija iš KVR adresų registro.

Laukas „Gatvė“ – užpildomas iš KVR adresų registro, jei prie kultūros vertybės yra įvesta ši informacija. Laukas redaguojamas, galima įvesti kitą gatvę, tačiau tada yra išvalomas laukas „Kultūros vertybė“, jei pakeičiama gauta informacija iš KVR adresų registro.

Laukas „Pastato Nr.“ – užpildomas iš KVR adresų registro, jei prie kultūros vertybės yra įvesta ši informacija. Laukas redaguojamas, galima įvesti kitą pastato numerį, tačiau tada yra išvalomas laukas „Kultūros vertybė“.

Kai kuriose prašymo formose galima pridėti daugiau formos eilučių paspauskite [Pridėti naują subjektą], norėdami pašalinti spauskite [Pašalinti subjektą].              

Norėdami prisekti dokumentą spauskite [Pasirinkti failą]. Leidžiami laikmenos formatai: doc, pdf, odf, jpg.

Užpildžius prašymo formoje nurodytą informaciją spauskite [Išsaugoti], jei nebuvo pranešta apie trūkstamą informaciją spauskite [Pateikti prašymą].

Pateikus prašymą parodomas žemiau pateiktas pranešimas ir pranešime paspaudus jo uždarymo mygtuką, vartotojas automatiškai nukreipiamas į savo vykdomus prašymus.

 Pav. 17 Pranešimas pateikus prašymą

Pav. 15 Pranešimas pateikus prašymą

5. Prašymų stebėjimas

Vartotojas KPEPIS sistemoje gali stebėti jo pateiktus prašymus paslaugoms gauti bei su jais susijusią informaciją ir dokumentus. Tam, kad užpildyti naują prašymą per kairinį menių (žr. Pav. 16) reikia paspausti [Naujas prašymas]. Vartotojui yra pasiūlomas paslaugų sąrašas, tolimesni veiksmai buvo aprašyti 4 skyriuje.

undefined

Pav. 16 Prašymų paslaugoms gauti valdymo meniu

Meniu punkte „Pildomi prašymai“ yra galimybė matyti visus pateiktus prašymus. Paspaudus [Pildomi prašymai] (žr. Pav. 16) atidaromas sąrašas dokumentų, kurių būsena yra „Naujas“, t.y. prašymas yra perduotas Kultūros paveldo departamentui, tačiau dar nepradėtas vykdyti, žr. Pav. 17. Norėdami peržiūrėti arba koreguoti dokumentą spauskite [Atidaryti] šalia reikiamo dokumento įrašo. Kiekvienas koregavimas turi būti išsaugotas ir naujai pateiktas, veiksmai buvo aprašyti 4 skyriuje.

undefined

Pav. 17 Pildomų prašymų sąrašas

Meniu punkte „Vykdomi Prašymai“ vartotojas gali gauti informaciją susijusia su vykdoma paslauga bei paslaugos vykdymo būkle. Paspaudus [Vykdomi prašymai], (žr. Pav. 16) yra atidaromas prašymų sąrašas, kurių vykdymas yra pradėtas, taip pat prie prašymo įrašo yra galimybė matyti su pateiktu prašymu susijusį dokumentą, žr. Pav. 18. Tam, kad peržiūrėti vykdomą prašymą spaudžiama [Atidaryti], norint peržiūrėti susijusį dokumentą spaudžiamas [+] mygtukas.

undefined

Pav. 18 Vykdomų prašymų sąrašas

Meniu punkte „Įvykdyti prašymai“ yra pateikti prašymai, kurie jau yra įvykdyti paslaugos teikėjo. Norėdami peržiūrėti tokius prašymus spaudžiamas [Įvykdyti prašymai] meniu punktas, žr. Pav. 16. Atidarytame lange yra matomas įvykdytų prašymų bei su jai susijusių dokumentų sąrašas, žr. Pav. 19. Norėdami peržiūrėti prašymą šalia įrašo spaudžiamas [Atidaryti] mygtukas. Norėdami išskleisti sąrašą susijusių dokumentų spaudžiamas [+] mygtukas.

undefined

Pav. 19 Įvykdytų prašymų sąrašas

 Pamiršus slaptažodį ar nepavykus prisijungti prie KPEPIS sistemos kreiptis į Informacinių technologijų ir kartografijos skyriaus Duomenų bazių administratorių Žygimantą Lukoševičių, el. p. [email protected], [email protected]

Linkime gero naudojimosi KPEPIS sistema!

Puslapis kraunasi...