2017-12-22 | Dėl Lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. Balandžio 19 d. Įsakymo Nr. Įv-153 „dėl paveldo tvarkybos Reglamento ptr 3.05.01:2015 „TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS“ patvirtinimo“ pakeitimo

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-1197
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-153
  „Dėl  paveldo  tvarkybos  reglamento  PTR  3.05.01:2015  „Tvarkybos  darbų  priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“: ...

Plačiau »

2017-12-22 | Dėl Lietuvos respublikos kultūros ministro 2009 m. Gegužės 14 d. Įsakymo nr. Įv-231 „DĖL KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SAVININKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-1194

Vilnius

P a k e i č i u Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ĮV-231 „Dėl Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvi…

Plačiau »

2017-12-22 | Dėl Lietuvos respublikos kultūros ministro 2005 m. Balandžio 19 d. Įsakymo Nr. Įv-155 „dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.04.01:2014 „LEIDIMŲ ATLIKTI TVARKYBOS DARBUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS“ patvirtinimo“ pakeitimo

2017 m. gruodžio 18 d. Nr. ĮV-1196

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ ...

Plačiau »
Puslapis kraunasi...